Sebarkan Pesan Injil

Kitab Para Nabi : Kitab Mikha


Kitab Mikha terdiri dari 7 pasal.


Penulis : Mikha
Tahun Penulisan : Kemungkinan pada masa pemerintahan Yotam, Ahas, dan Yehezkiel (antara tahun 742 dan 687 SM)

Berlakulah adil, kasihilah pengampunan, hiduplah dalam kerendah-hatian di hadapan Allah. Mikha 6:8.


Isi Kitab Mikha :


Dapatkah Allah yang penuh kasih membenci dosa? Menurut pesan yang disampaikan oleh nabi Mikha, ya, Allah dapat dan benar-benar membenci dosa. 


Mikha hidup dan melayani pada waktu yang sama dengan nabi Yesaya yang menyampaikan pesan kepada Israel dan Yehuda pada abad ke 8 sebelum Masehi. Dia hidup di sebuah kota kecil bernama Moresyet yang terletak di sebelah Selatan Yerusalem. 

Mikha mencela penindasan, keangkuhan, ketamakan, korupsi, kesalehan palsu dan kesombongan kedua kerajaan. Ia memanggil para imam dan para pemimpin untuk datang di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan atas dosa-dosa mereka, karena mereka akan dihakimi sesuai kejahatan mereka. 

Namun Mikha juga dengan jelas menyatakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Allah sudah pasti akan menuntut pertanggung jawaban setiap kita atas perbuatan-perbuatan kita. Hukuman biasanya ditimpakan setelah banyak kesempatan untuk bertobat diberikan kepada kita. Dan ketika hukuman Allah telah dijatuhkan, Ia akan memulihkan orang-orang pilihan-Nya untuk kembali kepadaNya dan mengampuni dosa-dosa mereka.


Hal yang dicatat di dalam kitab Mikha :


Kutuk atas orang yang menindas             Mikha 2 : 1 - 11
Janji keselamatan             Mikha 2: 12-13
Pengharapan baru bagi Sion         Mikha 7:7-20
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...