Sebarkan Pesan Injil

Nubuat tentang Kristus dalam Alkitab Perjanjian LamaAda banyak nubuat dalam Perjanjian Lama tentang Yesus Kristus. Beberapa penafsir menyatakan ada ratusan nubuat Mesianik. Nubuat Mesianik

Berikut ini adalah yang dianggap paling jelas dan paling penting.
 


Mengenai kelahiran Yesus :  • Yesaya 7:14: "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel." 
  • Yesaya 9: 6: "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai." 
  • Mikha 5: 2: "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala."


Mengenai pelayanan dan kematian Yesus :


  • Zakharia 9: 9: "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem! Lihat, rajamu datang kepadamu; ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda." 
  • Mazmur 22: 16-18: "Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung; mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.”
Kemungkinan nubuat paling jelas tentang Yesus adalah seluruh pasal 53 dari kitab Yesaya


Terutama Yesaya 53:3-7: 
Yesus Sang Mesias, Nubuat Telah Digenapi3 Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kitapun dia tidak masuk hitungan. 

4 Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 

5 Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.

6 Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.

7 Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.
 

Yesaya 50:6 secara akurat menggambarkan penganiayaan yang dialami Yesus. 

"Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi."Zakharia 12:10 menubuatkan "penikaman" atas sang Mesias, yang terjadi setelah Yesus mati di kayu salib

"Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung."Banyak contoh lagi yang dapat diberikan, tetapi bagian-bagian penting telah mencukupi untuk menunjukan bahwa Perjanjian Lama dapat dipastikan menubuatkan kedatangan Yesus sebagai Mesias.


Sumber : GotQuestions.org

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...