Sebarkan Pesan Injil

5 Kitab Musa : Kitab Keluaran


Kitab Keluaran terdiri dari 40 pasal.Penulis : Musa, menurut tradisi. 
Dalam kitab Keluaran 34 : 27, Allah berkata kepada Musa, "Tuliskanlah perkataan-perkataan ini," dan dikutip oleh Yesus dalam kitab Markus 12 : 26 dengan menyebut kitab ini sebagai "kitab Musa."


Tahun penulisan : 1450 – 1410 SM.
Isi kitab Keluaran :Setiap negara memiliki sejarah bangsanya sendiri – sebuah catatan peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada mandirinya suatu bangsa. Kitab Keluaran mencatat sejarah nasional bangsa Israel, menceritakan tahun-tahun awal bangsa ini dan perjanjian Allah dengan mereka. Nama Keluaran dipakai berdasarkan kejadian-kejadian utama dalam kitab ini: pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. 

Kitab ini diawali dengan catatan singkat mengenai bagaimana bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Fokus cerita kemudian beralih kepada kelahiran dan kehidupan Musa, pemimpin yang dipilih Allah bagi bangsa Israel. Mulai dari semak belukar yang menyala-nyala di gurun Sinai, Tuhan memanggil Musa untuk kembali ke negerinya di Mesir dan memimpin bangsa Israel kepada kebebasan. Namun Firaun menolak untuk membebaskan bangsa Israel dan karena penolakan tersebut Mesir dihadapkan pada kesepuluh tulah mengerikan yang ditimpakan Allah atas mereka. Tulah yang terakhir bukan hanya mengubah pikiran Firaun tetapi juga menjadi  suatu peringatan atas pembebasan Allah, dirayakan dalam perayaan Paskah. 

Setelah dibebaskan, bangsa Israel berjalan ke padang gurun Sinai untuk menyembah Allah. Akan tetapi Firaun mengejar bangsa Israel hingga ke laut Merah, dimana Allah menunjukkan kekuatanNya dengan membelah laut agar bangsa Israel dapat menyeberang dan menutup laut kembali untuk menghentikan usaha pengejaran bangsa Mesir.  Sehingga bangsa Israel bebas untuk meneruskan perjalanan ke gunung Sinai. Di sana Allah menetapkan perjanjianNya dengan mereka, memberikan kepada mereka ke sepuluh hukum dan merencanakan pembangunan Kemah Suci. Setelah Kemah Suci dibangun, Allah memenuhi Kemah Suci dengan kemulianNya, untuk menyatakan kehadiranNya di tengah-tengah bangsa Israel.

Kitab Keluaran: mengkisahkan dimulainya keturunan Abraham, keluarnya bangsa Israel dari perbudakan dan pembentukan bangsa Israel menjadi negara konstitusi.a. Penebusan umat


1) Perbudakan  1 - 10


2) Penebusan 11-18b. Pembentukan bangsa dengan konstitusi:


1) penilaian moral 19-20


2) penilaian sosial 21-24


3) penilaian pemujaan 25

Kitab Keluaran mencatat sejarah bangsa Israel, dari tahun-tahun pertama bangsa Israel dan perjanjian Allah dengan mereka. Nama Keluaran mengacu kepada peristiwa utama dalam kitab ini yaitu pembebasan bangsa Israel oleh Allah dari perbudakan bangsa Mesir hingga dapat keluar dari tanah Mesir.


Peristiwa terkenal yang dicatat dalam kitab Keluaran:Awal perbudakan                       Keluaran 1:8-22


Musa                                         Keluaran 2 


Panggilan Musa                          Keluaran 3


10 Tulah di Mesir                       Keluaran 7:14 – Keluaran 11


Paskah pertama                          Keluaran 12


Menyeberangi Laut Merah          Keluaran 13 :17-14:31

10 Hukum Allah                          Keluaran 20:3-17Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...